Ahoranta Jari

Ahoranta Jari

”Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans” (Dan Andersson)

Musiikki on JAri Ahorannalle tunteiden välitystä. Hän oyrkii välittämään tunteita koskettavien tekstien, bariton-ääneni ja kitaransoittoni kautta eri tyylilajeissa. Akustinen ja pienimuotoinen esitystapa tekee asiasta läheisemmän ja intiimin. Trubaduurina hän on valmis tukemaan tapahtumaanne ja tuomaan tapahtuman luonteen mukaista tunnelmaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi laajan ohjelmiston kautta, tarpeen mukaan myös duo- ja trio esiintymisiä.

Musik är förmedling av känsla. JAri Ahonranta strävar att förmedla känsla via berörande texter, sin baritonstämma och gitarrspel i olika stilgrenar. Det akustiska och småskaliga framförningssättet gör saken mer nära och intim. Som trubadur är han redo att vara med i ert evenemang och försöker bringa den stämning som tillfället påbjuder på både svenska, engelska och finska genom en bred repertoar, vid behov även duo och trio uppträdanden.

Music is all about sharing feelings. JAri Ahoranta  thrives to share feelings through touching lyrics, his baritone voice and guitar in different genres. The acoustic and small-scaled performance style gives an extra intimacy and feeling of presence. As a troubadour he is ready to support your event and create the feeling each separate event needs through a wide repertoire in English, Swedish and Finnish, also as duo or trio performances.